With The Turk In Wartime

With The Turk In Wartime

New Muslim Guide Vodič novom muslimanu (Bosnian)

New Muslim Guide Vodič novom muslimanu (Bosnian)

£10.00
Availability: In stock
SKU
9786030091010

Ang Gabay Para sa Bagong Muslim (Filipino)

00000
Ang Gabay Para sa Bagong Muslim Ang katangi-tanging gabay na inilahad sa iyo ay siyang unang hakbang at tumatayo bilang isang bahaging batayan ng iyong pag-aaral sa dakilang pananampalataya na ito na walang alinlangang ito ang siyang pinakamarangal na pagpapalang iginagawad ng Allah sa tao. Ito ay nagkakaloob sa iyo ng mga alituntuning gagabay sa iyo sa lahat ng mga aspeto ng buhay na iyong kahaharapin, at tumutugon sa iyong mga mahahalagang katanungan, gayundin at susuporta sa iyo sa pakikitungo sa mga taong nasa iyong kapaligiran at matagumpay na pakikisalamuha sa iba’t ibang kalagayan na karaniwan mong matatagpuan sa iyong sarili. Inilahad sa isang malinaw na pamamaraan, ang gabay na ito ay nagbibigay sa iyo nang may kaakibat na kaalamang nagmula sa Qur’an at sa Sunnah ng Propeta (s). Bukod pa sa pagkakaroon isang gabay ng aklat na ito, ito ay kalugud-lugod sa pagbabasa at pagsasaliksik. Ito rin ay isang sangguniang gabay na maaari mong balikan sa bawa’t sandali na iyong kahaharapin ang isang pangyayari [o kalagayan] o pangangalagaan upang iyong malaman ang batas o hatol ng Allah sa isang naturang usapin [o paksa].
More Information
SKU 9786030091010
Weight 525.0000
Book By Language Filipino
Pages 282
Size cm 18x20
Binding soft cover
Author Fahd Salem Bahammam
Publisher/Manufaturer Modern Guide
Shelf Location 09A
Write Your Own Review
You're reviewing:Ang Gabay Para sa Bagong Muslim (Filipino)
Your Rating